Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Το σχέδιο μας για τον ορεινό τουρισμό

Τα τελευταία χρόνια, ο ορεινός τουρισμός στην περιοχή των Τρικάλων και της Καρυάς αποτελεί κυριολεκτικά την αιχμή του τουρισμού στο Δήμο μας. Νέοι, κυρίως ντόπιοι επιχειρηματίες επένδυσαν στον τουρισμό, δημιούργησαν υποδομές ποιότητας, αύξησαν την απασχόληση και το τοπικό εισόδημα και έβαλαν την περιοχή στις πρώτες θέσεις του τουριστικού χάρτη στη χώρα. Ωστόσο, αυτές οι πολλές ιδιωτικές επενδύσεις δεν υποστηρίχθηκαν από ανάλογες δημόσιες και σήμερα, περισσότερο από ποτέ προβάλλει επιτακτικά αυτή η ανάγκη.

Ο συνδυασμός "ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" και ο υποψήφιος Δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος βάζουμε σαν στόχους για τη νέα πενταετία:

 • Τη βελτίωση των υποδομών οδοποιίας.
 • Τη βιώσιμη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Ζήρειας ως βασική παράμετρο του τουρισμού στην περιοχή.
 • Την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της οικολογικής αξίας του βουνού.
 • Την υποστήριξη των επιχειρήσεων του τουρισμού.
 • Για την υλοποίηση των στόχων ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις:
 • Συντήρηση του κεντρικού οδικού άξονα Ξυλοκάστρου-Τρικάλων-Ζήρειας.
 • Ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου των Τρικάλων.
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης μέσα στα χωριά.
 • Παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων.
 • Οργανωμένη συμμετοχή του Δήμου στην διαφημιστική προβολή σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις.
 • Συντήρηση, ανάδειξη και προβολή των μονοπατιών-πεζοπορικών διαδρομών στα Τρίκαλα, στην Καρυά και στη Ζήρεια.
 • Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης της Ζήρειας και σύνδεσή του με πανεπιστήμια.
 • Ανακατασκευή των δύο ορειβατικών καταφυγίων και σύνδεσή τους με τη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Ζήρειας.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της Ζήρειας και ένταξη της περιοχής Natura σε φορέα διαχείρισης.