Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Η πρότασή μας για τον αγροτικό τομέα

Ο αγροτικός τομέας είναι ο βασικός κοινωνικός και οικονομικός τομέας στο Δήμο μας. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος μπορεί να παρεμβαίνει καταλυτικά, να υλοποιεί πολιτικές και να δίνει λύσεις βοηθώντας άμεσα την τοπική οικονομία, να δημιουργεί υποδομές από τη βάση έως την τελική κατάληξη των προϊόντων. Με αξιόλογες παραγωγές, με αξιόπιστα και επώνυμα προϊόντα, με γνώση της ντόπιας αλλά και της διεθνούς αγοράς, με δυναμική και εξωστρέφεια για την αξιοποίηση του σύγχρονου αγροδιατροφικού μοντέλου, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο.

Ο συνδυασμός  "ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" και ο υποψήφιος Δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος, καταθέτουμε τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας:

 • Η συνεχής συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αγροτική παραγωγή.
 • Αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου νερού για άρδευση με την κατασκευή αρδευτικών έργων. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στη Ρίζα αλλά και να κατασκευάσουμε μικρά έργα αξιοποίησης του νερού, ειδικά στις περιοχές που η υφαλμύρωση είναι ήδη μεγάλο πρόβλημα.
 • Άμεση στήριξη των δυναμικών καλλιεργειών της περιοχής όπως λεμόνια, ελιές, αμπελοειδή, μήλα, μούσμουλα, φυτώρια.
 • Στήριξη των παραγωγών με νέες καλλιέργειες οι οποίες μπαίνουν τώρα στην αγορά και καθοδήγησή προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Αναζήτηση και άνοιγμα νέων αγορών σε συγκεκριμένα καταναλωτικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Οργάνωση της παραγωγής για την αύξηση της παραγωγικότητας και εξασφάλιση της τροφοδοσίας των αγορών.
 • Στήριξη των ομάδων παραγωγών για την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων με ταυτότητα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες τυποποίησης και συσκευασίας.
 • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία δημοτικών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων οι οποίες θα στηρίζουν κατάλληλα τη διακίνηση των προϊόντων.
 • Αναβάθμιση της περιοχής σε πανελλήνιο επιστημονικό κέντρο αναφοράς πιστοποιημένου γενετικού και μητρικού υλικού ελιάς και εσπεριδοειδών.
 • Οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων για ενημέρωση και επαφή των παραγωγών και των φορέων τους με τους αρμόδιους επιστήμονες.
 • Προώθηση των προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και της υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης.
 • Δημιουργία Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του δήμου κατάλληλα στελεχωμένη, για την ουσιαστική παρέμβαση του Δήμου στον αγροτικό τομέα.
 • Αντιδήμαρχος με μοναδική αρμοδιότητα την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας του δήμου.