Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Πολιτική Προστασία

  • Στατικός έλεγχος σχολείων και  δημοτικών κτηρίων.
  • Άμεση διεκδίκηση της διευθέτησης των πολλαπλών προβλημάτων απορροής των ομβρίων υδάτων, τα οποία δημιούργησαν τα έργα της Νέας Εθνικής Οδού και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, με στόχο την πρόληψη των  σοβαρών κινδύνων που οι εκκρεμότητες αυτές εγκυμονούν. 
  • Στήριξη της δημοτικής και των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας.

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook