Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Πίνακας με τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων παρατίθεται κατωτέρω πίνακας με τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης , το πού αυτά βρίσκονται και τους εκλογείς που ανήκουν σε αυτά.

Για το ίδιο λόγο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καλούν στα τηλέφωνα:

2743 360 211: από ώρα 09:00 έως 13:00 κα Ευγενία Βηλαδέρη και

2743 360 244: από ώρα 13:00 έως 15:00 κα Σοφία Παπαδημητρίου.

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

203Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΠΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

203Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΠΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

204Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΚΑΣΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

204Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΚΑΣΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

205Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΝΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΥΧΡΑΜΗ ΜΑΡΙΚΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

205Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΝΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΥΧΡΑΜΗ ΜΑΡΙΚΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

206Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗ-ΡΟΖΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΥΛΑΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

206Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗ-ΡΟΖΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΥΛΑΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

207Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗ-ΡΟΖΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΚΟΥΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΩΝΗ ΝΙΚΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

207Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΒΡΟΣΤΙΝΗ-ΡΟΖΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΚΟΥΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΩΝΗ ΝΙΚΗ

208

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΔΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

209

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

210Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΓΙΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΛΥΓΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΥΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

210Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΓΙΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΛΥΓΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΥΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

211Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

211Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

212Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Εως : ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

212Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Εως : ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

213Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

213Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

214

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

215

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΣΤΟΜΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΤΟΜΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΓΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

216

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ
ΕΔΡΑ ΧΕΛΥΔΟΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

217Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΑΒΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΑ
Εως : ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

217Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΑΒΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΑ
Εως : ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

218Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΔΕΜΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

218Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΔΕΜΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

219Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΔΕΜΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

219Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΔΕΜΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

220Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

220Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από : ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

221Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΚΟΣΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

221Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΚΟΣΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

222Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Εως : ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

222Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Εως : ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

223Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

223Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

224Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΡΑΛΛΗ ΒΛΑΣΙΑ

224Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΡΑΛΛΗ ΒΛΑΣΙΑ

225Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

225Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

226Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΤΣΙΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

226Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΤΣΙΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

227Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΤΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

227Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΤΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

228

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

229Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΑ- ΣΠΑΡΤΙΝΕΪΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΓΑΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

229Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΑ- ΣΠΑΡΤΙΝΕΪΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΓΑΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΨΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

230

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝΔΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΕΝΔΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

α) Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

231Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΜΕΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΖΕΜΕΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΖΕΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

α) Από : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΩΛΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

231Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΜΕΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΖΕΜΕΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΖΕΜΕΝΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΩΛΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

232

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΕΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΑΛΕΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΘΑΛΕΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

233

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΘΡΟΦΑΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΟΛΝΤΕΝ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΥΛΙΝΑ

234Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΑΜΑΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΒΔΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΜΙΣΣΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

234Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΑΜΑΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΒΔΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΜΙΣΣΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

235Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΑΜΑΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΜΙΣΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

235Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΑΜΑΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΜΙΣΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

236Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΥΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

236Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΥΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

237Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΥΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΩΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

237Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΥΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΩΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

238Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΒΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

238Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΒΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

239Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΣΥΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΣΥΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

239Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΣΥΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΣΥΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

240

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

241

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΙΙΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

242Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΝΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΝΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΜΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΙΝΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ

242Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΝΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΝΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΜΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΙΝΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ

243Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΝΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΝΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΜΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

243Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΝΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΝΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΜΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

244Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΒΔΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

244Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΒΔΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

245Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

245Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

246

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΗΣ ΣΥΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΔΡΑ ΜΕΣΗ ΣΥΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

247

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ
ΕΔΡΑ Ν. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

248

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΞΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

249Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΑΝΑΡΙΤΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

249Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΑΝΑΡΙΤΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

250

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΗΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΛΗΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΕΛΛΗΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

251Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΤΣΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΙΤΣΩΝ
ΕΔΡΑ ΠΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εως : ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

251Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΤΣΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΙΤΣΩΝ
ΕΔΡΑ ΠΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εως : ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

252Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΤΣΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΙΤΣΩΝ
ΕΔΡΑ ΠΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

252Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΤΣΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΙΤΣΩΝ
ΕΔΡΑ ΠΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

253

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΘΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΡΕΘΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

254Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΙΖΗΣ
ΕΔΡΑ ΡΙΖΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΕΥΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

254Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΙΖΗΣ
ΕΔΡΑ ΡΙΖΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΕΥΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

255

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΙΑΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΟΦΙΑΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΣΟΦΙΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΒΑΛΙΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

256

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΛΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΥΛΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΣΤΥΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

257Α

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΚΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΨΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες
γ) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

257Β

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΚΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΨΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

Πηγή: www.xylokastro-evrostini.gov.gr