Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο
Περισσότερα

Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλον

 • Αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση, τον έλεγχο και την έγκαιρη ενημέρωση για την κατάληξη των καθημερινών αιτημάτων των δημοτών.
 • Αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με ένα σύγχρονο δίκτυο χαμηλής κατανάλωσης, με την εξοικονόμηση 400.000 ευρώ ανά έτος, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρησιμοποίηση φωτοβολταικών συστημάτων στα δημοτικά κτήρια.
 • Δημιουργία κλειστού αμαξοστασίου για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την ασφάλεια του δημοτικού στόλου οχημάτων. Εφαρμογή ψηφιακού συστήματος διαχείρισης οχημάτων και απορριμματοφόρων με στόχο την πιο αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία τους.
 • Ενσωμάτωση στο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων «έξυπνων» κάδων για την εξοικονόμηση πόρων σε προσωπικό και καύσιμα, τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και του χρόνου αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αναδιοργάνωση και επαναχωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων, με τακτικό καθαρισμό και απολύμανσή τους τη θερινή περίοδο. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος υπογειοποίησης κάδων.
 • Δημιουργία δημοτικού πρατηρίου καυσίμων αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δήμου σε καύσιμα, για την πιο αποτελεσματική διαχείριση αλλά και την εξοικονόμηση 100.000 ευρώ ετησίως.
 • Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή) το οποίο από το 2016 παραμένει ανενεργό χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σχεδιασμός προγράμματος κομποστοποίησης των κλαδεμάτων, ειδική μέριμνα συλλογής από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Συνεργασία με όμορους Δήμους με σκοπό την ίδρυση διαδημοτικού Φορέα ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση μιας αδειοδοτημένης μονάδας φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.
 • Αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης των ΑΜΕΑ, με σεβασμό στο αναφαίρετο και καθολικό δικαίωμα προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους του Δήμου μας.
 • Στήριξη της λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος απαραίτητης υπηρεσίας για την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και του Κέντρου Υγείας, απαραίτητης δομής για την ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.
 • Επαναφορά της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στον Δήμο μας.
 • Άμεση παρέμβαση του Δήμου προς τους αρμόδιους φορείς για την τάχιστη προστασία δημοσίων υποδομών και ιδιωτικών περιουσιών από τα σοβαρότατα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η διάβρωση των ακτών σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας. Αδειοδότηση μελέτης συνεχούς τροφοδοσίας με συμβατό υλικό στα σημεία που ενδείκνυται και απαιτείται.

Βίντεο & Συνεντεύξεις

Πρόγραμματου Συνδυασμού μας