Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο
Περισσότερα

Βασικές Δημοτικές Υποδομές

  • Συντήρηση των δημοτικών οδικών αξόνων καθώς και του αγροτικού οδικού δικτύου. Συνεργασία και διεκδίκηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα Υπουργεία για τη χρηματοδότηση των έργων. Συντήρηση του οδικού άξονα Ξυλοκάστρου-Τρικάλων-Σαραντάπηχου-Ζάχολης-Δερβενίου με συστηματική διεκδίκηση πόρων από την Περιφέρεια.
  • Επέκταση του αποχετευτικού δικτύου σε όλη την παραλιακή ζώνη του Δήμου μας και αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού σε Τριτοβάθμιο, με εκμετάλλευση του παραγόμενου νερού για τις μεγάλες αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.
  • Εξασφάλιση πόσιμου νερού όλο τον χρόνο, σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου μας με την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων ύδρευσης.
  • Διεκδίκηση μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους δήμους του νομού για την αξιοποίηση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής με τη δημιουργία ενός εναλλακτικού κυκλοφοριακού άξονα.
  • Ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού μέχρι το Δημαρχείο στο Δερβένι ως υποχρέωση των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή εταιριών, αλλά και διεκδίκηση επέκτασής της προς τα ανατολικά με την κατασκευή οδογέφυρας στον Ζαχολίτικο ποταμό.
  • Άμεση απαίτηση διευθέτησης των πολλαπλών προβλημάτων απορροής των όμβριων υδάτων, τα οποία δημιούργησαν τα έργα της Νέας Εθνικής Οδού και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, ώστε να προληφθούν οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν αυτές οι εκκρεμότητες.
  • Άμεσος σχεδιασμός αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων τα οποία εμφανίζονται τακτικά πλέον μέσα στον αστικό ιστό, λίγα μέτρα από τη θάλασσα.

Βίντεο & Συνεντεύξεις

Πρόγραμματου Συνδυασμού μας