Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο
Περισσότερα

Αξιοποίηση Δημοτικών Κτηρίων – Μελέτη Λειτουργίας Ξυλοκάστρου - Δερβενίου

  • Κατασκευή σύγχρονου Δημαρχείου στον χώρο του Κέντρου Νεότητας.
  • Διευθέτηση της δικαστικής διένεξης των Αποθηκών Φραντζή και εκπόνηση νέας μελέτης αξιοποίησης.
  • Αξιοποίηση των Αποθηκών ΑΣΟ ως Κέντρο Νεότητας και Πολιτισμού.
  • Άμεση επέμβαση συντήρησης του Ειρηνοδικείου Δερβενίου και αξιοποίησή του σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί.
  • Αξιοποίηση του παλαιού κτηνιατρείου Δερβενίου ως χώρου ανάδειξης της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής.
  • Συνολική μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας τόσο του Ξυλοκάστρου, όσο και του Δερβενίου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, που δημιουργούν ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος και ο νέος αυτοκινητόδρομος.
  • Δημιουργία τοπικής δημοτικής συγκοινωνίας στην πόλη του Ξυλοκάστρου.

Βίντεο & Συνεντεύξεις

Πρόγραμματου Συνδυασμού μας