Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο
Περισσότερα

Κοινωνική Μέριμνα - Εκπαίδευση

  • Ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου σε συνεργασία με την Εκκλησία και τις υπάρχουσες εθελοντικές δομές.
  • Στήριξη του Κ.Α.Π.Η., του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, των παιδικών σταθμών, του ΚΔΑΠ, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών.
  • Ίδρυση Γραφείου χορηγιών για τη στήριξη κοινωνικών δράσεων.
  • Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με στόχο την επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Βίντεο & Συνεντεύξεις

Πρόγραμματου Συνδυασμού μας