Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2014-15

Με καθυστέρηση ενός έτους επιτέλους η Δημοτική Αρχή αναγκάστηκε κάτω από την πίεσή μας να παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογισμός του δημοτικού της έργου για τα έτη 2014-2015. Ένας απολογισμός , ο οποίος εξελίχθηκε σε απολογία ανεπάρκειας και ομολογία αποτυχίας. Το όραμα της ανισσόροπης ανάπλασης και των ανούσιων αποσπασματικών εκδηλώσεων δεν μπορεί να κρύψει την ανυπαρξία στόχων και οργάνωσης μιας Δημοτικής Αρχής κατώτερης των περιστάσεων.

Μας λένε ότι προσπαθούν , κάνουν ότι μπορούν. Δυστυχώς για τον τόπο δεν μπορούν. 

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2014-15 | Πρωτολογία Δημάρχου κ. Ανδρικόπουλου 1ο Μέρος

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2014-15 | Πρωτολογία Δημάρχου κ. Ανδρικόπουλου 2ο Μέρος

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2014-15 | Πρωτολογία κ. Τσιώτου

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2014-15 | Δευτερολογίες κ. Ανδρικόπουλου & κ. Τσιώτου