Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Δημοτικά Έργα - Οικονομική Αιμορραγία

Φίλες και φίλοι,
με το τέλος των Δημοτικών Εκλογών του 2014 δεσμευτήκαμε ότι θα τιμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εμπιστοσύνη σας και τον ρόλο της μείζονος μειοψηφίας τον οποίο μας αναθέσατε. Δεσμευτήκαμε ότι θα κινηθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα με μοναδικό στόχο την ευημερία της περιοχής μας, μακριά από φτηνές αντιπολιτευτικές τακτικές και μικροπολιτικές στρατηγικές.

Με τη συμπλήρωση 5 ετών της τρέχουσας δημοτικής θητείας αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί πιστεύουμε ότι καταφέραμε να τηρήσουμε την δέσμευση μας αυτή. Στο διάστημα αυτό προσφέραμε την στήριξη μας σε όσες δράσεις και έργα θα ωφελούσαν κατά τη γνώμη μας τον τόπο , χωρίς να σκεφτούμε σε οποιαδήποτε στιγμή το στείρο αντιπολιτευτικό όφελος. Ελέγξαμε με συστηματικό τρόπο την Δημοτική Αρχή , εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας λανθασμένες πρακτικές , καθυστερήσεις και αστοχίες, προσπαθώντας να παρακινήσουμε τους αρμοδίους και να προλάβουμε δυσάρεστες για τον Δήμο μας καταστάσεις. Τέλος πήραμε σαφή θέση για όλα τα προβλήματα του τόπου , με συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις, θέλοντας έτσι να συμβάλουμε στην επίλυση και όχι απλά στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων.

Δυστυχώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα αν η Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει την διάθεση, την τόλμη και την ικανότητα που απαιτείται. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής είναι να πράττει, ο ρόλος της αντιπολίτευσης να ελέγχει και να παρακινεί. Χωρίς όμως πράξη κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να παραχθεί.
Αποτελεί υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για ορισμένες από τις προσπάθειες, τις δράσεις και τις βασικές προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Προτάσεις για τις οποίες δεσμευόμαστε ότι θα γίνουν πράξη, από την στιγμή που με την ψήφο σας αναλάβουμε την θέση της δημοτικής αρχής στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

Δημοτικά Έργα - Οικονομική Αιμορραγία

Καταγγείλαμε από την αρχή της νέας δημοτικής θητείας με σφοδρότητα:

  1. Τον διαμελισμό των δημοτικών έργων σε μικρότερα και τα μηδαμινά αποτελέσματα εκπτώσεων στις δημοπρασίες ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων και συντηρήσεων δημοτικών οδών.
  2. Την απαράδεκτη πρακτική των απευθείας αναθέσεων με συγκεκριμένους αποδέκτες, χωρίς κανένα διαγωνισμό, απλά με μια απόφαση Δημάρχου.
    Με τις παραπάνω πρακτικές το δημοτικό ταμείο έχανε τουλάχιστον 200.000 ευρώ ετησίως. Προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε την Δημοτική Αρχή η οποία είχε εξελιχθεί σε έρμαιο των εργολάβων. Με την επιμονή και τις προτάσεις μας υπήρξε μια μικρή βελτίωση, η οποία όμως δεν είναι επαρκής. Η ορθολογική αντιμετώπιση των δημοτικών έργων και ο σεβασμός του δημοτικού χρήματος αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα στην προσπάθεια του Δήμου μας να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά, απαραίτητα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του.