Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Δημοτικός Φωτισμός

Δημοτικός Φωτισμός

Τελευταία μεγάλος αριθμός Δήμων στη χώρα έχει στραφεί στην κατεύθυνση του «έξυπνου» δημοτικού φωτισμού. Αντικαθιστώντας το παλαιό προβληματικό δίκτυο με φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης, επιτυγχάνουν μείωση κόστους της τάξης 50-60%. Με μία κεντρική μονάδα παρακολούθησης εντοπίζουν άμεσα τις βλάβες και διαχειρίζονται με επιτυχία το δίκτυο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η πρότασή μας αυτή έχει πέσει στο κενό αφού στον Δήμο μας η απόκτηση μιας λάμπας από τους προέδρους τείνει να εξελιχτεί σε έπαθλο επιβίωσης και τα προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό μας γυρίζουν αρκετές δεκαετίες πίσω. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει τολμήσει εδώ και 5 χρόνια να ασχοληθεί με το θέμα, ούτε καν σε πιλοτικό επίπεδο. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε μια επιλεγμένη περιοχή του Δήμου μας, θα μας έδινε τη δυνατότητα να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη δράση θα οδηγήσει εκτός από τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, σε βελτίωση της ποιότητας φωτισμού, αλλά και σε αναβάθμιση περιβαλλοντικά, αισθητικά του δημοτικού φωτισμού.

Φίλες και φίλοι,
με το τέλος των Δημοτικών Εκλογών του 2014 δεσμευτήκαμε ότι θα τιμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εμπιστοσύνη σας και τον ρόλο της μείζονος μειοψηφίας τον οποίο μας αναθέσατε. Δεσμευτήκαμε ότι θα κινηθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα με μοναδικό στόχο την ευημερία της περιοχής μας, μακριά από φτηνές αντιπολιτευτικές τακτικές και μικροπολιτικές στρατηγικές.

Με τη συμπλήρωση 5 ετών της τρέχουσας δημοτικής θητείας αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί πιστεύουμε ότι καταφέραμε να τηρήσουμε την δέσμευση μας αυτή. Στο διάστημα αυτό προσφέραμε την στήριξη μας σε όσες δράσεις και έργα θα ωφελούσαν κατά τη γνώμη μας τον τόπο , χωρίς να σκεφτούμε σε οποιαδήποτε στιγμή το στείρο αντιπολιτευτικό όφελος. Ελέγξαμε με συστηματικό τρόπο την Δημοτική Αρχή , εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας λανθασμένες πρακτικές , καθυστερήσεις και αστοχίες, προσπαθώντας να παρακινήσουμε τους αρμοδίους και να προλάβουμε δυσάρεστες για τον Δήμο μας καταστάσεις. Τέλος πήραμε σαφή θέση για όλα τα προβλήματα του τόπου , με συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις, θέλοντας έτσι να συμβάλουμε στην επίλυση και όχι απλά στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων.

Δυστυχώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα αν η Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει την διάθεση, την τόλμη και την ικανότητα που απαιτείται. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής είναι να πράττει, ο ρόλος της αντιπολίτευσης να ελέγχει και να παρακινεί. Χωρίς όμως πράξη κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να παραχθεί.
Αποτελεί υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για ορισμένες από τις προσπάθειες, τις δράσεις και τις βασικές προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Προτάσεις για τις οποίες δεσμευόμαστε ότι θα γίνουν πράξη, από την στιγμή που με την ψήφο σας αναλάβουμε την θέση της δημοτικής αρχής στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

Βλάσης Τσιώτος ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ