Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Ανάπλαση Δυτικού Παραλιακού Μετώπου Πόλης Ξυλοκάστρου

 

Ανάπλαση Δυτικού Παραλιακού Μετώπου Πόλης Ξυλοκάστρου.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 καταθέσαμε την ξεκάθαρη άποψη μας, ότι το έργο της ανάπλασης του δυτικού παραλιακού μετώπου της πόλης του Ξυλοκάστρου έπρεπε να ολοκληρωθεί υπό δύο αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις:

  1. Να συμφωνηθούν άμεσα οι επιβεβλημένες αλλαγές ώστε να ξεπεραστούν οι δυσλειτουργίες του αρχικού σχεδίου. Η τελική πρόταση να κατατεθεί άμεσα για έγκριση στη χρηματοδοτούσα αρχή.
  2. Ταυτόχρονα να λάβει χώρα μια έντιμη διαβούλευση με τους δημότες που αντιδρούν, ώστε να ξεπεραστεί η υπάρχουσα δυσπιστία και να επιτευχθεί η δικαστική απεμπλοκή του έργου προς όφελος της πόλης.

Παρά την επίμονη πίεση μας η Δημοτική Αρχή επέλεξε να συνεχίσει εντατικά το αρχικό σχέδιο του έργου, απέφυγε με τεχνάσματα οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής αφήνοντας συνειδητά την τύχη του έργου στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αποτέλεσμα αυτής της ανεύθυνης και άβουλης στάσης ήταν το έργο τελικά να ακυρωθεί δικαστικά και ο Δήμος να καλείται πια να αποζημιώσει τον εργολάβο, αλλά και να αναλάβει το κόστος επαναφοράς της περιοχής στη αρχική κατάσταση επιβαρύνοντας έτσι το δημοτικό ταμείο με πολλές χιλιάδες ευρώ.

Φίλες και φίλοι,
με το τέλος των Δημοτικών Εκλογών του 2014 δεσμευτήκαμε ότι θα τιμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εμπιστοσύνη σας και τον ρόλο της μείζονος μειοψηφίας τον οποίο μας αναθέσατε. Δεσμευτήκαμε ότι θα κινηθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα με μοναδικό στόχο την ευημερία της περιοχής μας, μακριά από φτηνές αντιπολιτευτικές τακτικές και μικροπολιτικές στρατηγικές.

Με τη συμπλήρωση 5 ετών της τρέχουσας δημοτικής θητείας αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί πιστεύουμε ότι καταφέραμε να τηρήσουμε την δέσμευση μας αυτή. Στο διάστημα αυτό προσφέραμε την στήριξη μας σε όσες δράσεις και έργα θα ωφελούσαν κατά τη γνώμη μας τον τόπο , χωρίς να σκεφτούμε σε οποιαδήποτε στιγμή το στείρο αντιπολιτευτικό όφελος. Ελέγξαμε με συστηματικό τρόπο την Δημοτική Αρχή , εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας λανθασμένες πρακτικές , καθυστερήσεις και αστοχίες, προσπαθώντας να παρακινήσουμε τους αρμοδίους και να προλάβουμε δυσάρεστες για τον Δήμο μας καταστάσεις. Τέλος πήραμε σαφή θέση για όλα τα προβλήματα του τόπου , με συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις, θέλοντας έτσι να συμβάλουμε στην επίλυση και όχι απλά στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων.

Δυστυχώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα αν η Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει την διάθεση, την τόλμη και την ικανότητα που απαιτείται. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής είναι να πράττει, ο ρόλος της αντιπολίτευσης να ελέγχει και να παρακινεί. Χωρίς όμως πράξη κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να παραχθεί.
Αποτελεί υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για ορισμένες από τις προσπάθειες, τις δράσεις και τις βασικές προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Προτάσεις για τις οποίες δεσμευόμαστε ότι θα γίνουν πράξη, από την στιγμή που με την ψήφο σας αναλάβουμε την θέση της δημοτικής αρχής στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

Βλάσης Τσιώτος ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ