Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Λιμνοδεξαμενή Ρίζας - Μια ακόμη χάμενη ευκαιρία

 

Λιμνοδεξαμενή Ρίζας - Μια ακόμη χάμενη ευκαιρία

Από την πρώτη στιγμή ιεραρχήσαμε σε κορυφαία θέση σπουδαιότητας για τον Δήμο μας το θέμα της λιμνοδεξαμενής στη Ρίζα. Στοχεύοντας σε παραγωγικά για τον τόπο μας έργα, αλλά και αναγνωρίζοντας ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό οικονομικό πυλώνα για την περιοχή μας, προτείναμε επανειλημμένα την αλλαγή της υπάρχουσας μελέτης από ύδρευσης -άρδευσης αποκλειστικά σε άρδευσης.

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίξαμε ότι θα αυξηθούν οι πιθανότητες να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αυτό το απαραίτητο για τον τόπο μας έργο. Έπρεπε να περάσουν 3 ολόκληρα χρόνια για να πειστεί η Δημοτική Αρχή για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης από εμάς δράσης και να αποφασίσει τελικά να υιοθετήσει την πρότασή μας.
Δυστυχώς για τον τόπο μας πριν προλάβει να ολοκληρώσει την τροποποίηση της μελέτης, ανακοινώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο ένα τεράστιο πρόγραμμα εγγείων βελτιώσεων σχετικό με λιμνοδεξαμενές ύψους 180.000.000 ευρώ, στο οποίο δεν κατατέθηκε βεβαίως η μελέτη.

Χάθηκε έτσι με ευθύνη μιας άτολμης και ανέτοιμης Δημοτικής Αρχής μια μεγάλη ευκαιρία για την χρηματοδότηση ενός τεράστιου αναπτυξιακού έργου για την περιοχή μας.

Σε μια περιοχή  στην οποία  το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοτών βασίζεται και στο εισόδημα από αγροτική παραγωγή, η βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και η έγκαιρη και συστηματική διεκδίκηση των σχετικών χρηματοδοτήσεων,  αποτελεί για εμάς μέγιστη προτεραιότητα. 

Φίλες και φίλοι,
με το τέλος των Δημοτικών Εκλογών του 2014 δεσμευτήκαμε ότι θα τιμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εμπιστοσύνη σας και τον ρόλο της μείζονος μειοψηφίας τον οποίο μας αναθέσατε. Δεσμευτήκαμε ότι θα κινηθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα με μοναδικό στόχο την ευημερία της περιοχής μας, μακριά από φτηνές αντιπολιτευτικές τακτικές και μικροπολιτικές στρατηγικές.

Με τη συμπλήρωση 5 ετών της τρέχουσας δημοτικής θητείας αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί πιστεύουμε ότι καταφέραμε να τηρήσουμε την δέσμευση μας αυτή. Στο διάστημα αυτό προσφέραμε την στήριξη μας σε όσες δράσεις και έργα θα ωφελούσαν κατά τη γνώμη μας τον τόπο , χωρίς να σκεφτούμε σε οποιαδήποτε στιγμή το στείρο αντιπολιτευτικό όφελος. Ελέγξαμε με συστηματικό τρόπο την Δημοτική Αρχή , εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας λανθασμένες πρακτικές , καθυστερήσεις και αστοχίες, προσπαθώντας να παρακινήσουμε τους αρμοδίους και να προλάβουμε δυσάρεστες για τον Δήμο μας καταστάσεις. Τέλος πήραμε σαφή θέση για όλα τα προβλήματα του τόπου , με συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις, θέλοντας έτσι να συμβάλουμε στην επίλυση και όχι απλά στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων.

Δυστυχώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα αν η Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει την διάθεση, την τόλμη και την ικανότητα που απαιτείται. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής είναι να πράττει, ο ρόλος της αντιπολίτευσης να ελέγχει και να παρακινεί. Χωρίς όμως πράξη κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να παραχθεί.
Αποτελεί υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για ορισμένες από τις προσπάθειες, τις δράσεις και τις βασικές προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Προτάσεις για τις οποίες δεσμευόμαστε ότι θα γίνουν πράξη, από την στιγμή που με την ψήφο σας αναλάβουμε την θέση της δημοτικής αρχής στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

Βλάσης Τσιώτος ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ