Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο