Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 1ης Κυριακής με τη Μαίρη Νικολοπούλου

Ο υποψήφιος Δήμαρχος με την Ανανεωτική Συνεργασία Βλάσης Τσιώτος κάνει μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 1ης Κυριακής με την Μαίρη Νικολοπούλου και το Ηλέκτρα TV

Πολυμέσα