Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λυγιάς έπειτα από 95 χρόνια

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ( Δ 15/2023 )  η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λυγιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για πρώτη φορά μετά από 95 χρόνια ( 1928 ). Με Προεδρικό Διάταγμα στις 18/1/2023 κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ξεπεράστηκαν επιτέλους αστοχίες, ασυμφωνίες και ενστάσεις, με αποτέλεσμα ο οικισμός της Λυγιάς να έχει πλέον ένα σύγχρονο και νόμιμο ρυμοτομικό σχέδιο.

Οι προσπάθειες αναθεώρησης ετών ευοδώθηκαν μέσα από μια συστηματική συνεργασία του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με τον Υφυπουργό Χωροταξίας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Νίκο Ταγαρά, η συμβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική και υπογράφει το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται με σαφήνεια και νομιμότητα οικοδομικά τετράγωνα, κοινόχρηστοι και χώροι πρασίνου, όροι δόμησης.

Με το Προεδρικό Διάταγμα:

  • επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων «Κουτρούλη», «Μπόϊλε», «Κουλαμά» και «Γιόγιου», που διατρέχουν τον οικισμό Λυγιάς,
  • εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λυγιάς, με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, την αρίθμηση των Ο.Τ., τη μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, καθώς και οδών, τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων (Κ.Χ.), K.X. – Xώρου Εκκλησίας, Χώρου Εκκλησίας, Κ.Χ. πλατείας, Κ.Χ. πλατείας – χώρος πρασίνου (Π.Χ.), Κ.Χ. στάθμευσης – πρασίνου, Κ.Χ. πρασίνου – Π.Χ. και πεζοδρόμων
  • επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) και έξι (6) μέτρων
  • καθορίζονται τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων.

Τα σημαντικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται πάντα μέσα από επιτυχημένες συνεργασίες προς όφελος των πολιτών του Δήμου μας και αισθανόμαστε ευτυχείς γιατί ένα ολοκληρωμένο ρυμοτομικό σχέδιο συμβάλει στην ανάπτυξη και την προστασία ενός ιστορικού οικισμού του Δήμου μας.