Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού

Συμβάλαμε καθοριστικά στο να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στις αρχές της παρούσας δημοτικής θητείας, η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου από Λυκοποριά μέχρι Δερβένι και η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Ξυλοκάστρου σε τριτοβάθμιο, συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αρχή είχε κρίνει σωστό να προτείνει προς ένταξη μόνο την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου από Λουτρό μέχρι Λυκοποριά προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα μάλλον αποτελούσαν πολυτέλεια για την ηγεσία του Δήμου μας.

Οι χλιαρές και ανεπαρκείς κινήσεις της δημοτικής αρχής, παρά τις συνεχείς συγκεκριμένες προτάσεις και παραινέσεις μας, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην διεκδικηθούν ποτέ με την απαιτούμενη σοβαρότητα οι αναγκαίες αυτές υποδομές αν και υπήρξαν χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Αυτό που ξεκάθαρα έλειψε ήταν η πολιτική βούληση, η έγκαιρη προετοιμασία και η αποφασιστικότητα για την πραγματοποίησή τους. 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού εκτός από περιβαλλοντικά οφέλη, θα προσφέρει και μεγάλη βοήθεια στο τεράστιο θέμα άρδευσης που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, ενώ η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου από Λυκοποριά έως Δερβένι (Μαύρα Λιθάρια) αποτελεί απαραίτητη υποδομή για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Για τους λόγους αυτούς είναι για εμάς στρατηγικοί στόχοι για την νέα δημοτική περίοδο.

Φίλες και φίλοι,
με το τέλος των Δημοτικών Εκλογών του 2014 δεσμευτήκαμε ότι θα τιμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εμπιστοσύνη σας και τον ρόλο της μείζονος μειοψηφίας τον οποίο μας αναθέσατε. Δεσμευτήκαμε ότι θα κινηθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα με μοναδικό στόχο την ευημερία της περιοχής μας, μακριά από φτηνές αντιπολιτευτικές τακτικές και μικροπολιτικές στρατηγικές.

Με τη συμπλήρωση 5 ετών της τρέχουσας δημοτικής θητείας αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί πιστεύουμε ότι καταφέραμε να τηρήσουμε την δέσμευση μας αυτή. Στο διάστημα αυτό προσφέραμε την στήριξη μας σε όσες δράσεις και έργα θα ωφελούσαν κατά τη γνώμη μας τον τόπο , χωρίς να σκεφτούμε σε οποιαδήποτε στιγμή το στείρο αντιπολιτευτικό όφελος. Ελέγξαμε με συστηματικό τρόπο την Δημοτική Αρχή , εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας λανθασμένες πρακτικές , καθυστερήσεις και αστοχίες, προσπαθώντας να παρακινήσουμε τους αρμοδίους και να προλάβουμε δυσάρεστες για τον Δήμο μας καταστάσεις. Τέλος πήραμε σαφή θέση για όλα τα προβλήματα του τόπου , με συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις, θέλοντας έτσι να συμβάλουμε στην επίλυση και όχι απλά στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων.

Δυστυχώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα αν η Δημοτική Αρχή δεν διαθέτει την διάθεση, την τόλμη και την ικανότητα που απαιτείται. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής είναι να πράττει, ο ρόλος της αντιπολίτευσης να ελέγχει και να παρακινεί. Χωρίς όμως πράξη κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να παραχθεί.

Αποτελεί υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για ορισμένες από τις προσπάθειες, τις δράσεις και τις βασικές προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Προτάσεις για τις οποίες δεσμευόμαστε ότι θα γίνουν πράξη, από την στιγμή που με την ψήφο σας αναλάβουμε την θέση της δημοτικής αρχής στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.