Αποθήκες ΑΣΟ – Η Πραγματικότητα

Συντάχθηκε μια προμελέτη επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής και ο Δήμος έλαβε χρηματοδότηση 2.100.000 για να γίνει το έργο. Όμως η τελική μελέτη επέφερε ένα έργο τελικώς 4.500.000. Φαίνεται λοιπόν ότι η αρχική μελέτη ήταν εκτός προϋπολογισμού για να προχωρήσει.

➡️ Οποτε επιλέξαμε, όπως είναι σωστό, την απόφαση να τη πάρει η νέα δημοτική αρχή. Θα πρέπει Ή να ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση για την κάλυψη της διαφοράς των 2.500.000 ευρω, Ή να πάρει δάνειο ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΒΛΑΣΗΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

#dinamiprooptikis#ProxorameDimiourgikaMazi#TsiotosVlasis#VforVlasis